Risperdal (risperidon)

Risperdal er et atypisk antipsykotisk middel som brukes til å behandle symptomer på schizofreni eller bipolar lidelse hos tenåringer og voksne.

Schizofreni symptomer og diagnose

Schizofreni er en kronisk psykologisk lidelse som påvirker en persons tanker, følelser og atferd, noe som gjør det vanskelig å vite hva som virkelig er virkelig

Schizofreni eller schizoaffektiv lidelse: Hvordan fortelle forskjellen

Schizoaffektiv lidelse deler en rekke symptomer med schizofreni, kombinert med enten depresjon eller mani. Lær hvordan du ser forskjellen her

Geodon (ziprasidon)

Geodon er en medisin kjent som et atypisk antipsykotikum som brukes til å behandle symptomer på schizofreni og noen ganger symptomene på bipolar lidelse.

Å leve med schizofreni

Schizofreni kan virke som en skummel diagnose, men dagens behandlingsmetoder kan hjelpe mennesker som lever med schizofreni å nyte et meningsfylt og produktivt liv.

Paranoid schizofreni

Paranoid schizofreni er den vanligste undertypen av schizofreni. Disse svekkende symptomene gjør at grensen mellom det som er ekte og det som ikke er uskarpt.

Zyprexa (olanzapin)

Zyprexa er en medisin kjent som et atypisk antipsykotisk middel som brukes til å behandle symptomer på schizofreni og noen ganger symptomer på bipolar lidelse.

Barndomsskizofreni: Hvordan gjenkjenne det og hva du skal gjøre videre

Eksperter forklarer schizofreni hos barn, en sjelden degenerativ lidelse, som er notorisk vanskelig å diagnostisere og kan forveksles med autisme. Lære mer.

Fortell meg alt jeg trenger å vite om Latuda (Lurasidone)

Latuda er et atypisk antipsykotisk middel som brukes til å behandle symptomer på schizofreni. Legemidlet er også foreskrevet for behandling av depressive symptomer ved bipolar lidelse.

Schizotypal personlighetsforstyrrelse

Hva er schizotypal personlighetsforstyrrelse og hvordan er det forskjellig fra schizofreni? Dette er tegn, symptomer og behandlingsalternativer for SPD.

5 Underskrifter av schizofreni

Det er fem undertyper av schizofreni basert på de dominerende symptomene en person står overfor: paranoid uorganisert, katatonisk, udifferensiert og residual

Schizofreni medisiner

Medisinering er en viktig komponent i behandling av schizofreni. Medisinering kan lindre symptomer som vrangforestillinger, hallusinasjoner og uorganisert tenkning.

Vraylar (kariprazin)

Vraylar (kariprazin) er en medisin kjent som et atypisk antipsykotikum som brukes til å behandle symptomer på schizofreni og sjeldnere bipolar lidelse

Rexulti (Brexpiprazole)

Rexulti er en medisin kjent som en atypisk antipsykotisk som brukes til å behandle symptomer på schizofreni eller depresjon.

Uorganisert schizofreni (Hebefreni)

Uorganisert schizofreni (hebephrenia) er en av de fem undertyper av schizofreni. Lær om symptomer og behandling av uorganisert schizofreni her

Psykisk sykdom og politiarbeid: Hva er psykisk helseopplæring og hvorfor trenger politiet det?

Crisis intervention team team training (CIT) er et program for å lære politifolk økt empati for de som sliter med psykisk helse

Schizoaffektiv lidelse

Schizoaffektiv lidelse er en psykisk lidelse preget av en kombinasjon av symptomene på schizofreni og symptomene på en stemningsforstyrrelse

Katatonisk schizofreni: Hvordan gjenkjenne symptomene på en katatonisk tilstand

Catatonia, et atferdssyndrom som kan ha alvorlige helsekonsekvenser hvis det ikke behandles, kan påvirke mennesker med schizofreni og andre lidelser, inkludert depresjon. Lær mer om tegn på katatonisk schizofreni og anbefalte behandlingsalternativer.

Schizofreni hos kvinner: tegn, symptomer og utfordringer

Kvinner får ofte diagnosen schizofreni senere enn menn, selv om kvinner står overfor forskjellige symptomer, livsutfordringer og behandlingsmuligheter på grunn av denne forskjellen.

Borderline schizofreni

Borderline schizofreni er ikke en etablert diagnose i DSM-III, men symptomer på schizofreni og borderline personlighetsforstyrrelse eksisterer ofte samtidig