Tegn og årsaker til schizofreni

Selv om det ikke er noen kjent årsak til schizofreni, er det genetiske, psykologiske og sosiale faktorer som spiller en rolle i utviklingen av denne lidelsen.

Schizofreni test (egenvurdering)

Ta følgende test for å finne ut om du kan lide av schizofreni.

Abilify (aripiprazol)

Abilify er en medisin som brukes til å behandle symptomer på schizofreni, depresjon, bipolar lidelse, autistisk lidelse og Tourettes lidelse.

Seroquel (quetiapin)

Seroquel er en medisin kjent som et atypisk antipsykotikum som brukes til å behandle symptomer på schizofreni, og i noen tilfeller bipolar lidelse.

Schizofreni: Hallusinasjoner og vrangforestillinger

Hallusinasjoner og vrangforestillinger er de vanligste symptomene på schizofreni og ofte hvordan lidelsen først oppdages. Lær hvordan du gjenkjenner tegnene