Den nysgjerrige koblingen mellom blindhet og schizofreni

Ingen som er kortikalt blind har noen gang blitt rapportert å ha schizofreni. Ikke et eneste tilfelle. Her er hva forskeren tror det betyr.